De fractie van de OPZ

De huidige fractie bestaat uit:

Patrick Berg

Patrick Berg

Raadslid

Bruno Bouberg Wilson

Bruno Bouberg Wilson

Raadslid

Peter Kramer

Peter Kramer

Fractieleider

Helen Keur

Helen Keur

Fractielid

Ruud de Wolff

Ruud de Wolff

Buitengewoon raadslid

Afvaardiging College van B&W

Joop Berendsen

Joop Berendsen

Wethouder OPZ (1e loco burgemeester) voltijd

Portefeuilles: Verkeer en Vervoer, Parkeren, Sport, Onderwijs, Werk & Inkomen en Schulden.