Algemeen

Bankrekeningnummer:                                NL35 ABNA 0566 9620 20 ten name van OPZ Zandvoort

Naam  instelling:                                           OPZ Zandvoort

RSIN/fiscaal nummer:                                   810460269

Doelstelling:                                                  Plaatselijke politieke partij

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. De ANBI-status wordt aangevraagd en zo mogelijk toegekend door de Belastingdienst.

Indien u een gift doet aan OPZ kunt u dat bedrag geheel verrekenen via uw belasting aangifte; een gift aan OPZ is fiscaal aftrekbaar!