Laat uw stem horen!

Geef ons uw mening of stel ons uw vragen. Daarmee helpt u ons en kunnen wij op onze beurt u helpen. Wij zijn immers aangewezen op reacties van alerte burgers die ons inseinen over zaken die anders misschien onopgemerkt zouden blijven. Heeft u een prangende vraag? U kunt altijd reageren!

Samen staan we sterker!

OPZ bestaat voor en door Zandvoorters en is niet voor niets uitgegroeid tot de grootste partij. Dat is te danken aan de enthousiaste ondersteuning en betrokkenheid van veel dorpsgenoten. Wij zijn geïnteresseerd in mensen die belangstelling hebben in onderwerpen van praktisch en bestuurlijk belang.

Raak betrokken bij OPZ

Als u betrokken wilt zijn bij het boeiende werk dat wij voor onze burgers verrichten dan nodigen wij u graag uit om met ons mee te doen. Wij hopen op mensen die een actieve bijdrage willen leveren. Iets voor u? U kunt altijd reageren!

Belangrijk bericht

Bericht 27 mei 2020.

Als vervolg op de bestuurlijke crisis, is gisterenavond (26 mei) tijdens de raadsvergadering door de informateur (Eric van der Burg) geadviseerd om coalitiebesprekingen te starten met het CDA, D66, VVD, GBZ en PvdA. Dit was het resultaat van de gesprekken die hij heeft gevoerd met alle betrokkenen.

De informateur heeft de fractievoorzitter van OPZ in het afgelopen weekend wel geïnformeerd dat er twee mogelijkheden waren die door de meerderheid in de Raad zou worden gesteund. Een lijm poging, OPZ, VVD en CDA en een coalitie VVD, D66, CDA aangevuld met één van de kleine partijen en het liefst twee om een bredere meerderheid te verkrijgen.

De lijmpoging was het meest voor de hand liggende variant, aangezien tot voor het weekend alle drie de partijen hier toe bereid waren. Het voordeel zou zijn dat naar verwachting snel, in het belang van Zandvoort een college zou kunnen worden geïnstalleerd. Op een later moment (maandag jl.) werd de informateur onverwachts geconfronteerd met een eis van het CDA om ook de PvdA hierbij te betrekken. OPZ heeft om een onderbouwing van die eis gevraagd. Op basis daarvan is OPZ tot de conclusie gekomen dat de voorwaarden/eisen het smeden van een coalitie compliceert zonder dat daar een evenredige versterking tegenover staat en het niet meer kan worden aangemerkt als een lijmpoging.

Ons rest de partijen, VVD, D66, CDA, PvdA en GBZ die aanzet zijn snel tot een coalitie, in het belang van Zandvoort te komen en uiteraard als deze niet tot stand komt is OPZ bereid om haar bestuurlijke verantwoording te nemen.

Het is tot slot overigens verrassend dat D66 hun ‘frustratie’ richting OPZ, maar ook richting de PVV niet opzij heeft kunnen zetten en beide partijen (30% van de kiezers) uitsluit.

Naar OPZ zal dat te maken hebben met de donatie affaire waar D66 hun wethouder terug trok zonder dat er duidelijkheid was of er daadwerkelijk door OPZ onrechtmatig was gehandeld. Het onafhankelijk onderzoek heeft vervolgens geen enkel onrechtmatigheid richting OPZ aangetoond. Maar nu zetten zij hun moraliteit ten aanzien van integriteit opzij om een eventuele samenwerking met GBZ aan te gaan. Juist het vorige college met wethouder Kuiper (D’66) en Toonen (PvdA) hebben toen hun samenwerking opgezegd, vanwege het schenden van de integriteit (als dat al waar was) van wethouder Demmers (GBZ).

Het bestuur van OPZ.

____________

Zandvoort, 13 mei 2020.

Joop Berendsen heeft zijn functie van wethouder van de Gemeente Zandvoort ter beschikking gesteld. Onderstaand de motivatie van zijn beslissing.

De afgelopen week is, door omstandigheden waarop ik nauwelijks tot geen invloed had, voor mij een situatie ontstaan waarin ik niet kan en wil functioneren. Een situatie die zeker niet in het belang is van Zandvoort, de Zandvoortse inwoners en de Zandvoortse ondernemers. Normaal al niet, maar zeker niet in deze Corona crisis tijd.

In het volle besef dat Zandvoort niet gediend is bij het lang voortduren van een onduidelijke situatie neem ik deze voor mij moeilijke beslissing en hoop daarmee de weg vrij te maken voor een snelle bestuurlijke oplossing.

Uiteraard blijf ik, mede gezien de moeilijke tijd waarin wij verkeren, bereid om mijn taken te blijven uitvoeren totdat in mijn opvolging is voorzien. Het is vanzelfsprekend aan de raad om hiermee in te stemmen.

Het is voor Joop een moeilijke, maar ook een moedige beslissing geweest, die alle respect verdiend. Hij heeft zich als wethouder in positieve wijze weten onderscheiden met zijn gedrevenheid en tomeloze inzet voor de gemeente Zandvoort en Bentveld. Hij wordt hierom gewaardeerd, niet alleen binnen OPZ en het collega, maar ook daarbuiten.

Het bestuur